Kinesitherapie

De kinesisten in onze praktijk trainen samen met u en behandelen uw pijnlijke zones zodat u uw klachten kunt overwinnen en zonder problemen uw dagelijkse activiteiten, werk en hobby’s kunt hervatten. Buiten de algemene kinesitherapie zijn ze allen gespecialiseerd in diverse oefentherapieën en behandeltechieken.

Osteopathie

Waar de klassieke kinesitherapie vooral de plaats van de klacht behandelt en oefentherapie geeft om kracht en beweeglijkheid te herwinnen, gaat de osteopathie verder. De oorzaak van de klacht bevindt zich dikwijls elders in het lichaam. De osteopaat gebruikt enkel de handen om bewegingsverliezen in gans het lichaam op te sporen en op te lossen zodat het lichaam zichzelf kan herstellen en terug in balans komt.

Fasciatherapie

Fascia betekent bindweefsel en is het weefsel dat rond elke spier, elk bot en elk orgaan zit en alles met elkaar verbindt. Door langdurige belastende aktiviteiten of houdingen, trauma’s, maar ook door emotionele stress, gaat het bindweefsel zijn beweeglijkheid verliezen met acute en zelfs chronische klachten tot gevolg. De fasciatherapeut is getraind om met de handen de spanningen in het bindweefsel te voelen en door middel van diep werkende handgrepen deze spanningen samen met de patient op te lossen.

Welkom bij Groepspraktijk Komform-plus

Bij ons kan u terecht voor Kinesitherapie, Osteopathie en Fasciatherapie. Omdat gezondheid meer is dan het lichaam alleen bieden wij naast de klassieke lichaamstherapieën ook mogelijkheid tot multidisciplinaire begeleiding zoals psychotherapie, experiëntieel lichaamswerk, coaching en voedingsadvies. Hiermee trachten we te komen tot een geïntegreerd geheel van mogelijke begeleidingsvormen vanuit wetenschappelijk onderbouwde, biomedische en transdisciplinaire behandelmethodes. Al onze therapeuten en begeleiders hebben een uitgebreide kennis- en opleidingsachtergrond èn jaren ervaring binnen de eigen expertise.

 Experiëntieel Lichaamswerk

Experiëntieel lichaamswerk (ELW) is een recente en wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor psychosomatische klachten of symptomen zoals spanning, pijn of stress waarbij technieken uit zowel lichaamstherapie als psychotherapie geïntegreerd worden. Via zachte of meer intense ‘myofasciale’ weefseltechnieken en spanningsregulerende bewegingen worden gespannen zones en blokkades losgemaakt en leert de patiënt zijn lichaam (terug) beter kennen en beleven.

Voedings- en dieetkunde

De diëtiste in onze praktijk kan u begeleiden in het aanpassen van uw voedingsgewoonten en eetgedrag. Eigenlijk schrijft de diëtiste geen dieet voor maar een levenswijze. Vertrekkend van uw huidig eet- en leefpatroon begeleidt de diëtiste u naar een blijvende verandering van uw eetgewoontes. Tijdens de verschillende consultaties geeft de diëtiste u concreet advies en volgt ze de evolutie gedetailleerd op totdat u uw doel bereikt heeft. De diëtiste volgt zowel patiënten op met verschillende pathologieën, als patiënten die willen vermageren of gezonder willen leven.

Maak een afspraak online

Maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 21 u.
Afspraken bij voorkeur online of via het secretariaat.

015 431 434 | info@komform.be

Over Komform-plus

Bij onze kinesitherapeuten, osteopaten en fasciatherapeuten kan u terecht met aandoeningen ter hoogte van spieren, pezen en gewrichten zoals o.a. rug- en nekklachten.  Maar ook voor het revalideren van sportletsels en na operatieve ingrepen wordt u bijgestaan.  Stress- en spanningsklachten en perinatale- en bekkenbodemreëducatie zijn specialisatiedomeinen die ook bij ons behandeld worden.  Voedingsadvies wordt gegeven door onze diëtiste en ook diabetespatiënten kunnen bij haar terecht.  De psychotherapeut en kinder- en jongerencoach begeleiden jong en oud bij emotionele moeilijkheden en nood aan het oplossen van problemen verbonden met het dagelijkse of schoolse leven.