Perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie

Tijdens de zwangerschap vinden er grote veranderingen plaats in het lichaam van de vrouw. Dit omvat fysieke, emotionele en hormonale veranderingen. Het is goed om je als vrouw tijdens de zwangerschap te verdiepen in de vele lectuur die er bestaat om deze veranderingen te begrijpen en om je optimaal voor te bereiden op de bevalling.

Naast deze lectuur kan je kinesitherapeute je verder begeleiden naar de bevalling toe door je verdere informatie te geven en bijkomende vragen te beantwoorden. Er worden tijdens de prenatale kinesitherapie de juiste ademhalingstechnieken aangeleerd en houdingen overlopen die je toelaten om de weeën optimaal op te vangen. Daarnaast is het van belang om de juiste perstchnieken aangeleerd te krijgen om de arbeid zelf vlot te laten verlopen.

Een ontspannen geest en een goed voorbereid lichaam zijn onontbeerlijk om de ontsluiting te bevorderen en de baby geboren te laten worden.

Perinatale kinesitherapie kan gestart worden vanaf 30 weken zwangerschap. De partner is uiteraard meer dan welkom om een goed inzicht te krijgen in wat jullie te wachten staat bij de voorbereiding en de start van de bevalling. Er worden ook massagechnieken aangeleerd om het lichaam van de vrouw goed te ontspannen tijdens het opvangen van de weeën.

Postnatale kinesitherapie

De postnatale kinesitherapie is de begeleiding van de moeder na de bevalling. Het lichaam heeft aanvankelijk de tijd nodig om te herstellen, waardoor de postnatale oefeningen gestart kunnen worden vanaf 6 weken na de bevalling.

De eerste consultatie bestaat uit een vraaggesprek om na te gaan of er specifieke klachten zijn en gevolgd door een klinisch onderzoek. Nadien wordt er overgegaan op het aanleren van de juiste oefeningen die individueel worden aangepast.

In de eerste plaats is het belangrijk om de bekkenbodemspieren terug op te trainen (zie ook bekkenbodemreëducatie). De bekkenbodem omvat de spieren die de onderkant van het bekken afsluiten en instaan voor continentie, ondersteuning van de organen in het kleine bekken en de seksuele beleving. De bekkenbodem draagt samen met de diepste laag van de buikspieren en de diepe rugspieren ook bij tot een goede stabiliteit van het bekken en de rug en voorkomt op die manier rug- en bekkenklachten. Na een zwangerschap en bevalling, is de bekkenbodem verzwakt en kan hij zijn functies niet meer naar behoren uitvoeren. Dit kan verschillende klachten met zich meebrengen na de bevalling maar ook op latere leeftijd (zie bekkenbodemreëducatie).

Eens de juiste oefeningen aangeleerd zijn om de bekkenbodem te versterken, wordt er verder gewerkt op de samenwerking tussen de bekkenbodem, de diepe buikspieren en de diepe rugspieren, wat core stability training wordt genoemd. Aanvullend worden ook de rechte- en schuine buikspieren verder opgetraind en worden er bilspieroefeningen gegeven om het lichaam volledig terug in vorm te krijgen.

Klachten tijdens de zwangerschap of na de bevalling

Door de veranderingen die plaatsvinden in het lichaam, kan de vrouw tijdens de zwangerschap verschillende klachten krijgen. Deze klachten kunnen zich al voordoen vanaf de eerste weken zwangerschap.

Enkele voorbeelden van deze klachten zijn:

  • Instabiliteit van het bekken en bekkenpijn: ter hoogte van het schaambeen, staartbeen of de bekkengewrichten.
  • Lage rugklachten
  • Urineverlies
  • Gezwollen benen en/of enkels
  • Rectus-diastase (het uiteenwijken van de rechte buikspieren)
  • Navelbreuk

Hoe sneller deze klachten aangepakt worden, hoe gemakkelijker ze opgelost kunnen worden of ze nu in de vroege of late fase van de zwangerschap optreden of na de bevalling. Bespreek je klachten dus steeds met je gynaecoloog of huisarts en ga er niet van uit dat het bij een zwangerschap of bevalling hoort. Je begeleidende arts kan je een voorschrift geven voor kinesitherapie. De oorzaak van de klachten zal opgespoord worden en de behandeling zal bestaan uit manuele technieken en/of oefentherapie.

Opmerking

Ook als je geen specifieke klachten hebt na je bevalling, is het ten zeerste aan te raden om postnatale oefeningen te doen zodat je ook op latere leeftijd klachten kan voorkomen.