Wat is osteopathie?

Het is een uitsluitend manuele behandelmethode en geneeskunst, gebaseerd op de filosofie dat klachten ontstaan uit storingen in de beweeglijkheid van weefsels in het lichaam (bot, wervel, gewricht, spier, orgaan, fascia).

Een verminderde beweeglijkheid van deze weefsels veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding in deze weefsels. Zo geraakt het lichaam uit evenwicht wat kan leiden tot allerlei klachten, zelfs op andere plaatsen in het lichaam.

Osteopathie gaat bij de behandeling uit van het zelfhelende vermogen van ons lichaam. Ons lichaam tracht voortdurend een ideale balans te behouden. Wordt deze balans verstoord dan kan dit tot kwalen of ziektes leiden omdat het  lichaam verzwakt is.

Osteopathie is een complementaire (aanvullende) geneeswijze met als doel het op gang brengen en het optimaliseren van de innerlijke stroom van processen in het lichaam.

Het is een manuele geneeskunst, wat wil zeggen dat het onderzoek en de behandeling zonder apparatuur plaatsvindt en dat er enkel met de handen gewerkt worden. De osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens !

Osteopaten zijn opgeleid om de oorzaken van een verstoorde balans in het lichaam te vinden en manueel te behandelen, zodat het zelfhelende vermogen geactiveerd en geoptimaliseerd wordt. Osteopathie baseert zich hierbij op de anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, …

Daar waar de kinesitherapie meestal enkel plaatselijk behandeld, gaat de osteopathie op zoek naar de onderliggende en dus primaire oorzaak van de klacht.
Indien kinesitherapeutische behandeling (te) weinig effect heeft, is het aangewezen om u eens osteopathisch te laten behandelen, maar u kan natuurlijk ook onmiddellijk en zonder voorschrift een afspraak maken voor osteopathie.

Een goed osteopaat weet wat hij kan, maar weet ook wat hij niet kan, en welke behandelingen een contra-indicatie vormen. Bij bepaalde bevindingen zal de osteopaat u dan ook doorverwijzen naar de huisarts of andere disciplines. De osteopaat streeft dan ook naar een goede verstandhouding met andere zorgverstrekkers.