Onderzoek en de behandeling in de praktijk

Anamnese

Dit betekent “vraaggesprek”. De osteopaat stelt u de eerste keer een heleboel vragen om tot een beeld te komen van de toestand van het lichaam. Uit dit vraaggesprek weet de osteopaat reeds in welke richting dient gezocht te worden. Door klinisch onderzoek gaat hij verder onderzoeken waar de oorzaak van uw klachtenpatroon zit.

Onderzoek

Na de anamnese inspecteert en onderzoekt de osteopaat uw lichaam van kop tot teen. Hierbij gebruikt hij enkel zijn handen om bewegingsverliezen op te zoeken. De osteopaat zoekt deze storing(en) in het ganse lichaam omdat de plaats van de storingn niet altijd is waar de plaats van de klacht zich bevindt.  Als de storingen opgelost zijn, kan het zelfgenezend vermogen van ons lichaam terug optimaal werken.

DIT IS DE FILOSOFIE VAN DE OSTEOPATHIE EN HIERMEE MAAKT ZE EEN ONDERSCHEID MET ALLE ANDERE VORMEN VAN MANUELE THERAPIE EN  CHIROPRAXIE.

Behandeling

Bij de behandeling worden alleen de handen gebruikt om via directe of indirecte technieken de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen. Deze technieken kunnen zijn: manipulaties (“kraken”) , mobilisaties, muscle energy techniques, positional release, Jones, listenings,… Deze technieken zijn volstrekt pijnloos, en geven zelfs onmiddellijk of na verloop van enige tijd verlichting.

De aanpak van de behandeling kan dus variëren van heel subtiel tot stevig, waarbij de patiënt altijd wordt gerespecteerd! Naast de behandeling zelf zal uw osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig geeft hij adviezen met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kan u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid.

Reacties op de behandeling

Na een behandeling moet je je lichaam tijd gunnen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zoeken naar een nieuw evenwicht kan gepaard gaan met vermoeidheid, verergeren van symptomen, grieperig gevoel, pijn op andere plaatsen, koude/warmte sensatie, emotionele reacties, … Dit is een normale reactie van je lichaam waarover je je geen zorgen hoeft te maken. Bij twijfel contacteer dan eerst je osteopaat.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 3 à 5 behandelingen vaak voldoende. Om tot volledig herstel te komen van hardnekkige of langer bestaande klachten zijn meer behandelingen nodig. Omdat je je lichaam na een behandeling tijd moet gunnen om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van minstens 1 week tot 4 à 6 weken of soms zelfs nog langer.