Erkenning en opleiding

In de USA en vele andere landen, is osteopathie een erkende en reguliere vorm van geneeskunde. In België is het echter nog steeds wachten op een officiële erkenning, maar de meeste mutualiteiten betalen reeds een gedeelte van de behandeling terug. Gediplomeerde osteopaten zijn dus erkend door de mutualiteiten maar (nog) niet door de staat (ic het “RIZIV”).

De opleiding tot osteopaat is 5 jaar weekend-onderwijs, na de studies kinesitherapie of geneeskunde. Elk jaar dienen examens afgelegd te worden. Het laatste jaar bestaat uit stages en het maken van een eindwerk.

De weekendopleiding van het ‘Flanders International College of Osteopathy’, afgekort FICO, start vanuit een basiskennis die gelijk staat met de opleiding tot kinesitherapeut.

Bovenop die kennis moet de kandidaat ongeveer 1500 uur les volgen, gespreid over een vijftal jaar.

Na het laatstejaars examen volgt er een openbare thesisverdediging voor een internationale jury.

Na succesvol alle onderdelen te hebben doorlopen, wordt het diploma in de osteopathie uitgereikt en komt men op de lijst van erkende osteopaten.

Link:  www.fico.be  en  www.osteopathie.be