Wat is fasciatherapie methode Danis Bois (MDB)?

Fasciatherapie is een holistische therapie (totaaltherapie).  Dit wil zeggen dat men, zoals in de osteopathie, het volledige menselijke lichaam bekijkt en behandelt, maar zonder te manipuleren (“kraken”). Fasciatherapie houdt ook rekening met de mentale invloed van de persoon op zijn lichaam.

Alle delen van het lichaam staan met mekaar in verbinding dmv fascia’s of bindweefselstructuren (vliezen) die de lichaamsonderdelen bij mekaar houden.  Deze fascia’s omgeven vanaf de schedel tot aan de voeten zowel gebeente als spieren als organen.  We werken dus op het niveau van deze fascia’s om spanningsvelden die in het lichaam ontstaan zijn en soms onbewust opgeslagen zijn, vrij te maken.

Er zijn verschillende soorten van spanningsvelden te onderscheiden in het lichaam.

Eerst en vooral kunnen er structurele blokkades ontstaan.  Hierbij is er een bepaalde spanning te voelen in een anatomisch onderdeel zoals een gewricht of spieren.  Doordat deze fascia’s in het lichaam met mekaar verbonden zijn, kan een blokkade een negatieve invloed uitoefenen op een andere plaats in het lichaam m.a.w. de ene blokkade lokt de andere uit.

Dan bestaan er ook spanningsvelden die voelbaar zijn in het lichaam maar die niet duidelijk te associëren zijn met anatomische onderdelen. Het zijn spanningsvelden die uitgelokt zijn door psychologische spanning.

Door de kwaliteit van de spanningsvelden kunnen we onderscheiden over welke soort het gaat.

De therapie bestaat uit een

1) manueel gedeelte waarbij de patiënt op een behandeltafel ligt en waarbij de therapeut manuele handelingen uitvoert op het lichaam van de patiënt.  (lees meer)
In de manuele therapie gaan we uiterst zacht te werk.  We voelen naar de aard van de spanning die het weefsel op een bepaalde plaats in het lichaam heeft. Is deze van goede kwaliteit of is ze te gespannen?  De beweging die wordt uitgelokt in het weefsel door specifieke handgrepen wordt eveneens geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het accent ligt dus op het gevoel dat we ervaren in de patiënt onder onze handen en vragen aan de patiënt om mee te voelen naar spanning en ontspanning.

Daarnaast is er

2) de educatieve lichaamsbeweging.  Het is een oefentherapie die de patiënt moet uitvoeren om dat wat in zijn lichaam behandeld en vrijgemaakt is terug in het geheel te integreren.
(lees meer)
Wanneer de blokkades tijdens de manuele therapie opgelost zijn laten we het lichaam door middel van educatieve lichaamsbeweging langzaam bewegen om de vrijgemaakte structuren weer te laten integreren in het ganse lichaam. We maken dan gebruik van het lichaamsschema en het lichaamsgevoel (proprioceptie). Hier vragen we weer aan de patiënt om mee te voelen, en leren zo de herwonnen beweeglijkheid te integreren. De patiënt wordt hierdoor minder therapeut-afhankelijk.

Als laatste deel is er

3) het gesprek met de patiënt.
Tijdens en na de behandeling kan samen met de fasciatherapeut dieper ingegaan worden op de opgedane ervaringen. Zo wordt er onder andere gevraagd wat de patiënt waargenomen heeft, wat hem opgevallen is en wat hij er uit geleerd heeft.Lees verder
Hier wordt de patiënt zich bewust van de mentale invloed die hij of zij heeft op het eigen lichaam, en de gezondeid ervan. Deze bewustwording is essentieel om de patiënt therapie-onafhankelijk te laten worden.

Fasciatherapie is dus een manuele therapie die de zelfregulerende krachten van het organisme aanspreekt. De gezondheid van de patiënt herneemt zijn koers en de patiënt verkrijgt een nieuw evenwicht.

Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en geen gebruik maakt van manipulaties.

Getuigenis van een fasciatherapeut : “We luisteren naar alles wat de patiënt ons vertelt, maar vooral naar wat zijn lichaam uitdrukt. Patiënten gaan op de behandeltafel liggen. We plaatsen onze handen op hen en we brengen de immobiele zones in beweging door middel van kleine drukkingen, al dan niet diep. De druk van de hand is zeer progressief en maakt het mogelijk om het lichaam in de diepte te raken.”

De kracht van de therapie ligt dus in de zachtheid van de behandeling en de gevoeligheid van de therapeut!