Fasciatherapie in het kort

  • Bij de fasciatherapeut kan je terecht voor zowel lokale, lichamelijke klachten als voor algemene klachten waardoor je als persoon in het dagelijks leven minder goed functioneert.
  • Zachtheid, traagheid en precisie onderscheiden deze therapie. De Fasciatherapeut werkt niet zozeer met een externe, manipulatieve kracht die correcties aanbrengt, maar past eerder technieken toe die de interne fysiologische systemen in het lichaam activeren. Deze dragen bij tot een volledig en duurzaam genezingsproces.
  • In een behandeling fasciatherapie wordt soms om een specifieke medewerking van de patiënt gevraagd. Dit kan gaan van het aandachtig volgen van het van het verloop van de behandeling tot het actief uitvoeren van oefeningen. Deze hebben zowel een lichamelijke als geestelijke inwerking. Doelgerichte aanwijzingen en vragen van de therapeut helpen de patiënt daarbij. Ook deze aspecten zullen bijdragen tot een betere duurzaamheid van de bekomen resultaten.
  • De Therapie bestaat uit drie delen: de manuele therapie, de oefentherapie en het gesprek. Het doel is dat de patiënt zichzelf in eigen handen leert te nemen en zoveel mogelijk therapie-onafhankelijk wordt.