Fasciatherapie in de praktijk

Manuele behandeling

De patiënt komt met een duidelijk probleem – pijn of een functioneel probleem, zoals hoofdpijn – of hij komt voor een meer algemeen probleem – zoals te veel spanning, vermoeidheid of slaapstoornissen.

Voor elk probleem is er een specifieke aanpak die steeds in een globaal kader geplaatst wordt.

In eerste instantie zal de fasciatherapeut weerstanden in het lichaam van de patiënt opzoeken door op een zachte en respectvolle manier de interne beweging te volgen.

De therapeut volgt de informatie die hij op niveau van de weefsels waarneemt om op die manier stap voor stap weerstanden op te lossen, de beweging vrij maken en aldus het lichaam op weg naar de genezing te brengen. De handgrepen zijn zeer zacht, maar werken diep. De patiënt wordt gevraagd mee te voelen naar spanning en vooral naar de toestand van ontspanning.

Deze betrokkenheid van de patiënt draagt bij tot een betere integratie van de bekomen resultaten (minder kans op herval). Het verbetert daarenboven het contact met zichzelf. Vanaf dat moment worden psycho-emotionele factoren die de klachten negatief kunnen beïnvloeden, ook in de behandeling meegenomen.

Bewegingstherapie

In een volgend stadium zal de fasciatherapeut het verkregen resultaat van de behandelingen via sensoriële gymnastiek aanleren aan de patiënt, waardoor die zich klachtenvrij houdt.

De patiënt wordt uitgenodigd om op een actieve manier deel te nemen aan de behandeling, hij ligt niet meer neer op de behandelingstafel, maar zit of staat.

De sensoriële gymnastiek zorgt ervoor dat hij zijn nieuwe mobiliteit kan uitproberen en er aan vertrouwd kan raken. De patiënt kan al gauw alleen oefenen, om zo zijn vitaliteit te vergroten, zijn nieuwe gewrichtsvrijheid te behouden of zijn stress te overwinnen.

Opnieuw vergt dit van de patiënt een intensieve medewerking en aandacht ,wat ook hier weer gebruikt wordt om beter contact te nemen met zichzelf, zodat ook psycho-emotionele factoren aan bod kunnen komen.

Het gesprek

Tijdens en na de behandeling kan samen met de fasciatherapeut dieper ingegaan worden op de opgedane ervaringen. Zo wordt er onder andere gevraagd wat de patiënt waargenomen heeft, wat hem opgevallen is en wat hij er eventueel uit geleerd heeft.

Wat hij bewust ervaart tijdens de behandeling laat hem beter toe om zijn gedragsmatige en bewegingsspecifieke onvolkomenheden te ontdekken. Dit motiveert de patiënt om het heft in eigen hand te nemen en zorgt er dus voor dat hij minder snel in zijn oude patroon zal terugvallen.

Samenvattend kunnen we stellen dat het gesprek dient om elementen te zoeken die oplossingen geven aan de specifieke problematiek van elke patiënt.
Dit is een nieuwe manier van bewustwording die eenvoudig kan aangeleerd worden dankzij de aanwijzingen van de therapeut.

Fasciatherapie werkt dus zowel genezend als vormend naar omgang met persoonsgebonden klachten.

Hoeveel behandelingen?

In het algemeen is een behandeling met fasciatherapie individueel en duurt 30 minuten tot 1 uur. Na 3 behandelingen kan er een verlichting bereikt worden voor alle hevige pijnen. De behandelreeks zal echter langer zijn bij chronische problemen.
De fasciatherapeut zal na de eerste 3 behandelingen een balans opstellen. Deze balans zorgt voor een evaluatie van de bereikte vooruitgang en dient als basis voor toekomstige behandelingen, indien nodig.